Обработка на лични данни чрез бисквитки

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към чл. 6 

ИЗВЕСТИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ ЧРЕЗ БИСКВИТКИ

Чл. 1. (1) Маркетинговите дейности, свързани с анализ на поведението на КЛИЕНТИТЕ и реклама се извършват при предоставено изрично съгласие, в електронна форма, чрез избор на съответната опция, в лентата относно БИСКВИТКИТЕ, която се появява на началната страница на УЕБСАЙТА. 

(2) Дейностите по ал. 1 се осъществяват чрез т. нар. БИСКВИТКИ, които се използват от ДРУЖЕСТВОТО или от трети страни-партньори на ДРУЖЕСТВОТО. Същите не позволяват идентификацията на физическо лице (напр. име, фамилия, телефонен номер, адрес и т.н.), а събират информация относно активността на КЛИЕНТА през съответния браузър или рекламни банери, която съдържа следните данни:

1. събития, свързани с активността на сайта на ДРУЖЕСТВОТО (брой видяни страници на сайта, прегледани продукти на сайта, търсенията на сайта на ДРУЖЕСТВОТО);
2. информация, свързана с устройството на КЛИЕНТА (тип на устройството, операционна система и версия);
3. приблизително местоположение, извлечено от IP адреса.

(3) Дружеството използва два вида БИСКВИТКИ: необходими и функционални. За да получи достъп до УЕБСАЙТА, КЛИЕНТЪТ трябва да се съгласи с използването най-малко на необходимите БИСКВИТКИ.

Чл. 2. Следните необходимите БИСКВИТКИ осигуряват функционирането на сайта: 

Чл. 3. (1) Функционалните БИСКВИТКИ позволяват да се запазят предпочитанията на КЛИЕНТИТЕ и показват поведението на КЛИЕНТИТЕ на сайта. Тези БИСКВИТКИ спестяват време и усилия при ползването на УЕБСАЙТА  и се съхраняват временно на устройството на КЛИЕНТА. Функционалните БИСКВИТКИ се използват от ДРУЖЕСТВОТО и за да се анализира поведението на КЛИЕНТИТЕ на УЕБСАЙТА. Това позволява на ДРУЖЕСТВОТО да персонализира предлаганото съдържание и бързо да идентифицира и отстранява различни проблеми.

(2)   Необходимите и Функционалните БИСКВИТКИ, които ДРУЖЕСТВОТО използва – негови и на трети страни-партньори, са следните:

№ по редНаименование на бисквиткатаДоставчик КатегорияСрок за съхранениеМясто на съхранение
1Cookielawinfo – checkbox – necessarygoogle-analytics.comнеобходими1 годиниБългария
2Cookielawinfo – checkbox –  functionalgoogle-analytics.comнеобходими1 годиниБългария
3Cookielawinfo – checkbox –  performacegoogle-analytics.comнеобходими        1 годиниБългария
4Cookielawinfo – checkbox –  analyticsgoogle-analytics.comнеобходими1 годиниБългария
5Cookielawinfo – checkbox –  advertisementgoogle-analytics.comнеобходими1 годиниБългария
6Cookielawinfo – checkbox –  othersgoogle-analytics.comнеобходими1 годиниБългария
7Elementor
необходиминикогаБългария
8_gagoogle-analytics.comаналитични2 годиниБългария
9_ga_FDBS4T54WCgoogle-analytics.comаналитични2 годиниБългария
10pll_languagegoogle-analytics.comфункционални1 годиниБългария

Чл. 4. Посочените в чл. 3 БИСКВИТКИ се използват чрез уебсайтовете на следните партньори на ДРУЖЕСТВОТО:

1. Google Analytics – услуга за уеб анализ, предлагана от Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, която направи възможен анализа на използването на сайта от КЛИЕНТите. Информацията се предава и съхранява от Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (обработващ данните) на сървъри, разположени в САЩ. Данните, които достигат до Google Analytics са псевдонимизирани. По силата на договорното си правоотношение с Google LLC. ДРУЖЕСТВОТО му възлага да използва тази информация, за да оцени използването на УЕБСАЙТА, и използването на интернет към сайта на Дружеството. Google LLC. няма да свързва IP адреса, изпратен от браузъра на КЛИЕНТА чрез Google Analytics с други данни, съхранявани от Google LLC. Google LLC обработва данните при спазване на изискванията на приложимото в ЕС законодателство по отношение на защитата на личните данни и на споразумението „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ”.

Чл. 5. (1) КЛИЕНТЪТ има право, при условията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета:

1. на достъп до събраните лични данни и тяхната преносимост;

2. да иска тяхната корекция, ограничаване или изтриване;

3. да възрази срещу обработването или да оттегли съгласието си за обработване;

4. да подаде жалба, в случай на нарушение на задълженията на администратора при обработването на данните. Жалбата се подава до Комисия за защита на личните данни, с адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518, Работно време  9:00 – 17:30 ч., Електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg

(2) За да се възползва от правата си по ал. 1, т. 1, 2 и 3, КЛИЕНТЪТ следва да се свърже с ДРУЖЕСТВОТО на един от посочените на УЕБСАЙТА адреси или телефони за кореспонденция.